De modulecommissie heeft als taak het organiseren van kennis verdiepende en –verbredende activiteiten.
Per jaar worden er verscheidene modules georganiseerd, waardoor de studenten zich kunnen inschrijven op degenen die hen het meest interessant lijken. Elke honoursstudent is verplicht om minimaal 4 modules per jaar te volgen.

Een module bestaat doorgaans uit meerdere bijeenkomsten. Het kan hierbij gaan om een bijeenkomst in de vorm van een college op de campus, een bezoek aan een (advocaten)kantoor of een workshop op een externe locatie. Door een dergelijke combinatie van verschillende bijeenkomsten wordt het onderwerp in de module van meerdere kanten belicht en uiteengezet door gastsprekers die zijn gespecialiseerd in het onderwerp.

Voorbeelden van modules die reeds zijn georganiseerd: filosofie, cursus etiquette, rechtseconomie, jeugdstrafrecht, zee- en transportrecht enzovoort.