Het EHLC staat ook dit jaar weer in het teken van verdieping en verbreding. Daarom hebben de studenten wederom ieder blok een of meerdere verdiepende blokactiviteiten gevolgd. Voor het blok Inleiding Strafrecht is B1 naar de rechtbank in Rotterdam geweest, waar zij meerdere zaken hebben gevolgd. Voor hetzelfde blok krijgen de studenten de kans om in de huid van de Officier van Justitie te stappen door een requisitoir te schrijven in een fictieve casus. Dit requisitoir is ter voorbereiding op de pleitnota die zij op hun tentamen moeten schrijven. De requisitoiren zullen worden nagekeken door studenten van B3. Zo zijn zij ook gelijk weer volop bezig met het strafrecht en kunnen zij de B1 studenten voorzien van opbouwende kritiek.

Onder het genot van een lunch verzorgd door het paviljoen, heeft B2 voor het blok verbintenissenrecht, een lezing gehad van professor mr. S.D. Lindenbergh over zijn boek ‘Van smart naar geld’. Dit boek gaat over persoonlijke verhalen van mensen met letselschade. De personen die Lindenbergh in zijn boek bespreekt voeren allemaal een procedure tot aan de Hoge Raad. Daarnaast konden de studenten vragen stellen en met elkaar in debat gaan.

B3 is voor het vak Bestuursrecht op bezoek geweest bij het gemeentehuis in Rotterdam. De studenten hebben een rondleiding gekregen waarbij er aandacht was voor de geschiedenis van het gebouw. Ook was er een ontmoeting met een gemeenteraadslid en hebben de studenten een raadsvergadering bijgewoond.

Naast de blokactiviteiten die per leerjaar worden georganiseerd heeft Astrea weer voldoende diverse modules weten te organiseren. Tijdens een module over etiquette en interculturele omgamgsvormen leerden de leerlingen omgaan met verschillen tussen mensen. Ook zijn zij gezamenlijk naar de Hoge Hotelschool Den Haag afgereisd om onder het genot van een diner de juiste tafel- en omgangsmanieren te leren. Tijdens een lezing van mevrouw professor. dr. mr. A.M.P. Gaakeer zijn de studenten in de juridische wereld van Shakespeares Othello gedoken. Verder zijn studenten in staat geweest de onderwerpen privacy, complottheorieën, rechtseconomie en persoonlijke ontwikkeling te volgen. Ook in het komende jaar kunnen de studenten weer een fors aantal verbredende en verdiepende modules volgen.

Naast deze inhoudelijk gerelateerde activiteiten hebben er ook al sociaal gerichte activiteiten plaats gevonden. Deze activiteiten worden georganiseerd om de verschillende jaren meer tot elkaar te brengen. Hierdoor komen de studenten uit verschillende leerjaren vaker met elkaar in contact en kunnen zij elkaar verder helpen. Naast het kennismakingsdiner bij de VIP is er ook op regelmatige basis een borrel voor alle studenten.

Het buddyproject heeft hetzelfde doel als de sociale activiteiten. Uit ieder leerjaar is één student met twee studenten uit de andere jaren geplaatst waardoor er zogenaamde ‘buddygroepjes’ ontstaan. Het doel hiervan is dat de ouderejaars de nieuwe studenten kunnen begeleiden tijdens hun eerste jaar. Leuk om te vermelden is dat er meerdere groepjes zijn die al veel gebruik maken van de hulp en ook gezellig samen dingen ondernemen zoals borrels.