Uiteraard is het van belang dat de vereniging zo goed mogelijk wordt vertegenwoordigd op de sociale media en in het algemeen. Met dit doel is de marketingcommissie opgericht. Sinds collegejaar 2018-2019 is Astrea officieel erkend als studievereniging. Het is daarom van belang dat de marketingcommissie zoveel mogelijk bijdraagt aan deze professionaliseringsslag. De leden zorgen ervoor dat op de sociale media berichten over en foto’s van de activiteiten van de honoursstudenten worden geplaatst. Ook staan zij op de open dag om informatie te geven over Astrea aan potentiële leden.

2020-10-24T21:03:06+02:00

De marketingcommissie heeft als grote taak om Astrea en het EHLC op de kaart te zetten. Dit is een groot doel waarin verschillende kleinere taken besloten liggen. Om naamsbekendheid te creëren is het van belang om informatiebronnen over het programma op te zetten en bij te houden. Zo zijn een goede website en social media pagina’s onmisbaar. Hiervoor moeten dan ook regelmatig teksten worden geschreven.

De marketingcommissie zorgt ook voor een vertegenwoordiging van het EHLC op de open dagen van de Erasmus Universiteit. Op deze manier worden toekomstige studenten geïnformeerd over meerdere mogelijkheden en uitdagingen binnen de studie rechtsgeleerdheid.

2017-10-25T19:56:54+02:00