Het EHLC heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Vanaf het collegejaar 2016-2017 is prof. mr. Harriët Schelhaas de nieuwe bestuursvoorzitter.

Professor Schelhaas volgt professor mr. M. Kroeze op als voorzitter van het EHLC. Mr. Kroeze richte het EHLC op, maar werd afgelopen jaar benoemd als raadsheer bij de Hoge Raad benoemd.

Wij danken professor Kroeze voor zijn inspanningen voor het EHLC en zijn blij dat professor Schelhaas de nieuwe bestuursvoorzitter is. Wij wensen haar veel succes!