Commissies

Almanakcommissie

Om alle leuke momenten van het Erasmus Honours Law College vast te leggen is de Almanakcommissie het hele jaar door bezig met het creëren van een mooie almanak. Dit is een persoonlijk jaarboek voor en van het Honours College, met daarin korte interviews met studenten en de bijbehorende foto’s. Een professionele fotograaf maakt op de fotodag foto’s van de studenten, het bestuur en de commissies. Ook worden veel foto’s gemaakt van de blokactiviteiten, modules en de sociaalgerichte activiteiten. Op deze manier kunnen de familie en vrienden van de studenten een kijkje nemen in het Erasmus Honours Law College en hebben de studenten zelf een mooi aandenken aan het collegejaar.

Blokactiviteitencommissie

De blokactiviteitencommissie geeft op inhoudelijk gebied invulling aan het Erasmus Honours of Law College. De commissie organiseert activiteiten die aansluiten bij het blok/vak die de studenten volgen. De eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten van de bachelor rechtsgeleerdheid volgen elke vijf weken een nieuw vak. De studenten van het EHLC nemen elk blok deel aan de door de blokactiviteitencommissie georganiseerde vakgerelateerde activiteit.

De stof van het vak wordt, door deel te nemen een activiteit, vanuit een geheel andere invalshoek bekeken. Samen met de honoursstudenten uit jouw leerjaar doe je nieuwe ervaringen op, verdiep je je kennis en inspireer je elkaar. Dit resulteert in een beter (praktisch) begrip van en affiniteit met dat vak en bijbehorend rechtsgebied. Blokactiviteiten zien op drie verschillende waarden: vaardigheden, praktijk en kennis. De commissie zorgt ervoor dat ten minste twee van deze waarden in de georganiseerde blokactiviteit terugkomen. Op die manier blijft de kwaliteit en intellectuele toevoeging aan het vak gewaarborgd.

Voorbeelden van reeds georganiseerde activiteiten door de commissie zijn:

  • Een bezoek aan het College van de Rechten van de Mens te Utrecht in het kader van het vak Internationaal en Europees recht voor de studenten van jaar 1.
  • Een bezoek aan en een pleitworkshop bij een advocatenkantoor in het kader van het vak arbeidsrecht voor de studenten van jaar 2.
  • Een rondleiding door de Eerste Kamer te Den Haag in het kader van het vak staatsrecht voor de studenten van jaar 2.
  • Een bezoek en overnachting bij het Europees Parlement in Brussel in het kader van het vak European Union Law voor de studenten van jaar 2.

Kascommissie

De kascommissie heeft de taak om de penningmeester tijdens het collegejaar te controleren. De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en moet daarbij ook verantwoording afleggen aan de kascommissie. Aan het begin van het nieuwe collegejaar wordt de begroting van het afgelopen jaar gepresenteerd. De kascommissie is aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering om eventuele toelichting op de begroting en het jaarverslag te geven.

Marketingcommisie

Uiteraard is het van belang dat de vereniging zo goed mogelijk wordt vertegenwoordigd op de sociale media en in het algemeen. Met dit doel is de marketingcommissie opgericht. Sinds collegejaar 2018-2019 is Astrea officieel erkend als studievereniging. Het is daarom van belang dat de marketingcommissie zoveel mogelijk bijdraagt aan deze professionaliseringsslag. De leden zorgen ervoor dat op de sociale media berichten over en foto’s van de activiteiten van de honoursstudenten worden geplaatst. Ook staan zij op de open dag om informatie te geven over Astrea aan potentiële leden.

Modulecommissie

De modulecommissie heeft als taak het organiseren van verdiepende en verbredende activiteiten. Per jaar worden er verscheidene modules georganiseerd, waarvoor de studenten zich kunnen inschrijven. Van elke honoursstudent wordt verwacht dat hij/zij aan het eind van het jaar minimaal 4 modules heeft gevolgd, maar het staat hen natuurlijk vrij om er meer te volgen!

Een module bestaat doorgaans uit meerdere bijeenkomsten. Het kan hierbij gaan om een bijeenkomst in de vorm van een college op de campus, een bezoek aan een (advocaten)kantoor of een workshop op een externe locatie. Door de combinatie van verschillende bijeenkomsten wordt het betreffende onderwerp van meerdere kanten belicht en uiteengezet door gastsprekers die zijn gespecialiseerd in het onderwerp.

Voorbeelden van modules die reeds zijn georganiseerd: filosofie, cursus etiquette, rechtseconomie, jeugdstrafrecht, zee- en transportrecht, personen-en familierecht, pleiten, straf- en transactiepraktijk, enzovoort.

Reiscommissie

De reiscommissie bedenkt, plant en organiseert ieder jaar de reis voor onze derdejaarsstudenten. De commissie is verantwoordelijk voor de bestemming, de reis, het onderkomen en de excursies. Tijdens de reis worden er verschillende activiteiten ondernomen. Een voorbeeld van één van de georganiseerde reizen, is de reis naar Genève in 2018-2019.

Sociaalgerichte Activiteiten-Commissie

Naast het verzorgen van vakinhoudelijke blokactiviteiten en juridisch gerelateerde modules, zet Astrea zich ook in voor haar leden op het sociale vlak. De sociaal gerichte activiteitencommissie bevordert het contact tussen de verschillende jaarlagen van het EHLC. De sociaal gerichte activiteitencommissie biedt de studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en elkaar beter te leren kennen. De commissie organiseert sociale evenementen zoals borrels en etentjes.

De verschillende leerjaren hebben, naast de sociale activiteiten, geen gezamenlijke activiteiten. Toch vindt Astrea deze kennismaking tussen de leerjaren erg belangrijk en heeft zij deze commissie opgericht. Buiten beschouwing latende dat het erg gezellig is om nieuwe contacten te leggen kan het ook erg handig zijn. De studenten kunnen elkaar helpen en stimuleren op het gebied van zowel academische als van persoonlijke ontwikkeling.

Naast gewone studentenactiviteiten zoals borrels en etentjes organiseert deze commissie ook creatievere activiteiten. Zo was Astrea, dankzij deze activiteitencommissie, samen met haar leden aanwezig zijn bij de opnames van het televisieprogramma ‘De rijdende rechter’. Ook hebben studenten uit de verschillende leerjaren samen met de commissie een boksclinic gevolgd. Daarnaast wordt er ook altijd een uitje voor de eerstejaars studenten geregeld, zodat zij elkaar beter kunnen leren kennen. Deze activiteiten zijn in het verleden succesvol gebleken en de sociaalgerichte activiteitencommissie is altijd op zoek naar een nieuwe en creatieve activiteit voor de Astrea-leden.

Symposiumcommissie

De symposiumcommissie organiseert jaarlijks dé afsluiter van het collegejaar voor de leden van Astrea en het Erasmus Honours Law College. Een jaar lang zet de commissie zich in om van het symposium een waar feest te maken voor alle studenten, ouders en vrienden. Elk jaar heeft het symposium een nieuw thema. Een voorbeeld van zo’n thema uit de afgelopen jaren is ambitie. In het kader van dit thema worden er enkele gastsprekers uitgenodigd. Op deze feestelijke avond wordt ook de almanak van het uitgereikt en het nieuwe bestuur van Astrea bekendgemaakt. Ook worden de studenten die de bachelor hebben afgerond extra in het zonnetje gezet. Het symposium wordt altijd afgesloten met een borrel waarbij de studenten en hun gasten de prestaties van het afgelopen collegejaar kunnen vieren.

    Over EHLC/Astrea

    Het Erasmus Honours Law programma is speciaal ontwikkeld voor zeer gemotiveerde en betrokken studenten die willen excelleren en het meeste uit hun studie willen halen.

    © Studievereniging Astrea | Alle rechten voorbehouden