De blokactiviteitencommissie

De blokactiviteitencommissie geeft op inhoudelijk gebied invulling aan het Erasmus Honours of Law College. De commissie organiseert activiteiten die aansluiten bij het blok/vak die de studenten volgen. De eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten van de bachelor rechtsgeleerdheid volgen elke vijf weken een nieuw vak. De studenten van het EHLC nemen elk blok deel aan de door de blokactiviteitencommissie georganiseerde vakgerelateerde activiteit.

De stof van het vak wordt, door deel te nemen een activiteit, vanuit een geheel andere invalshoek bekeken. Samen met de honoursstudenten uit jouw leerjaar doe je nieuwe ervaringen op, verdiep je je kennis en inspireer je elkaar. Dit resulteert in een beter (praktisch) begrip van en affiniteit met dat vak en bijbehorend rechtsgebied. Blokactiviteiten zien op drie verschillende waarden: vaardigheden, praktijk en kennis. De commissie zorgt ervoor dat ten minste twee van deze waarden in de georganiseerde blokactiviteit terugkomen. Op die manier blijft de kwaliteit en intellectuele toevoeging aan het vak gewaarborgd.

Voorbeelden van reeds georganiseerde activiteiten door de commissie zijn:

  • Een bezoek aan het College van de Rechten van de Mens te Utrecht in het kader van het vak Internationaal en Europees recht voor de studenten van jaar 1.
  • Een bezoek aan en een pleitworkshop bij een advocatenkantoor in het kader van het vak arbeidsrecht voor de studenten van jaar 2.
  • Een rondleiding door de Eerste Kamer te Den Haag in het kader van het vak staatsrecht voor de studenten van jaar 2.
  • Een bezoek en overnachting bij het Europees Parlement in Brussel in het kader van het vak European Union Law voor de studenten van jaar 2.