De kascommissie

De kascommissie heeft de taak om de penningmeester tijdens het collegejaar te controleren. De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en moet daarbij ook verantwoording afleggen aan de kascommissie. Aan het begin van het nieuwe collegejaar wordt de begroting van het afgelopen jaar gepresenteerd. De kascommissie is aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering om eventuele toelichting op de begroting en het jaarverslag te geven.