De marketingcommissie

Uiteraard is het van belang dat de vereniging zo goed mogelijk wordt vertegenwoordigd op de sociale media en in het algemeen. Met dit doel is de marketingcommissie opgericht. Sinds collegejaar 2018-2019 is Astrea officieel erkend als studievereniging. Het is daarom van belang dat de marketingcommissie zoveel mogelijk bijdraagt aan deze professionaliseringsslag. De leden zorgen ervoor dat op de sociale media berichten over en foto’s van de activiteiten van de honoursstudenten worden geplaatst. Ook staan zij op de open dag om informatie te geven over Astrea aan potentiële leden.