De modulecommissie

De modulecommissie heeft als taak het organiseren van verdiepende en verbredende activiteiten. Per jaar worden er verscheidene modules georganiseerd, waarvoor de studenten zich kunnen inschrijven. Van elke honoursstudent wordt verwacht dat hij/zij aan het eind van het jaar minimaal 4 modules heeft gevolgd, maar het staat hen natuurlijk vrij om er meer te volgen!

Een module bestaat doorgaans uit meerdere bijeenkomsten. Het kan hierbij gaan om een bijeenkomst in de vorm van een college op de campus, een bezoek aan een (advocaten)kantoor of een workshop op een externe locatie. Door de combinatie van verschillende bijeenkomsten wordt het betreffende onderwerp van meerdere kanten belicht en uiteengezet door gastsprekers die zijn gespecialiseerd in het onderwerp.

Voorbeelden van modules die reeds zijn georganiseerd: filosofie, cursus etiquette, rechtseconomie, jeugdstrafrecht, zee- en transportrecht, personen-en familierecht, pleiten, straf- en transactiepraktijk, enzovoort.