Astrea

Events

End of Summer borrel

Nu dat de werkgroepen weer zijn begonnen en het mooie weer langzaam verdwijnt is het tijd voor alle leden om samen te komen. Op woensdag 20 september zal er in de Smitse een borrel gehouden. Hier kunnen alle leden elkaar beter leren kennen maar ook het academische jaar vrolijk beginnen. Wees erbij!

Kantoorbezoek VanDoorne

Voor dit kantoorbezoek valt een modulepunt te verdienen. Invulling over het programma en de aanmeldbox zullen later gedeeld worden.

Kantoorbezoek Baker McKenzie

Voor dit kantoorbezoek is er een maximum van 11 studenten! Voor dit kantoorbezoek valt een modulepunt te verdienen. Invulling over het programma en de aanmeldbox zullen later gedeeld worden.

Houthoff Café

Dit kantoorbezoek wordt georganiseerd samen met In Duplo, Christiaanse Taxateur en de JFR. Let op, voor dit kantoorbezoek valt geen modulepunt te verkrijgen.

Algemene ledenvergadering

Via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op woensdag 14 september 2022 en die start om 21.00 uur. De ALV zal fysiek plaatsvinden op de campus van de EUR. Het lokaal wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Agenda – Opening en vaststelling van de agenda – Vaststellen notulen …

Algemene ledenvergadering Lees meer »