Astrea

Algemene ledenvergadering

14-09-2022 | 21:00 22:00

Via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op woensdag 14 september 2022 en die start om 21.00 uur. De ALV zal fysiek plaatsvinden op de campus van de EUR. Het lokaal wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Agenda

– Opening en vaststelling van de agenda

– Vaststellen notulen halfjaarlijkse ALV 28 maart 2022

– (Financieel) jaarverslag zevende bestuur der studievereniging Astrea

– Verslag jaarrekening 2021/2022 kascommissie

– Vaststelling balans en staat van baten en lasten

– Ondertekening balans en staat van baten en lasten

– Vaststelling (financieel) jaarverslag 2021/2022

– Decharge kascommissie

– Decharge zevende bestuur der studievereniging Astrea

– Installatie achtste bestuur der studievereniging Astrea

– Beleidsrede achtste bestuur der studievereniging Astrea

– Presentatie exploitatie 2022/2023

– Installatie kascommissie

– Bekendmaking commissievoorzitters

– Vaststelling Huishoudelijk Reglement

– Sluiting

Stemmen

Als er gestemd moet worden, wordt dat op de hieronder genoemde wijze gedaan.

Voor: men stemt vóór door de rechterarm omhoog te houden.

Tegen: men stemt tegen door de rechterarm omlaag te houden.

Aanmelden

Tot vrijdag 9 september 2022 23.59 uur kunnen jullie vragen insturen over de onderwerpen die staan vermeld op de agenda of onderwerpen aandragen die jullie besproken willen hebben.

Wij hopen jullie te zien bij de jaarlijkse ALV!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *