Het bestuur

Het Zevende Bestuur der Studievereniging Astrea kent vijf leden:

  • Walther Schravendeel – voorzitter;
  • Avalon Fanis – secretaris;
  • Lano Mohealden – penningmeester;
  • Boudewijn Deckers – commissaris interne betrekkingen en
  • Yun Xing Li – commissaris externe betrekkingen.
Bestuur

Van links naar rechts: Lano – Avalon – Walther – Boudewijn – Yuki

Walther Schravendeel – voorzitter

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het bewaren van het overzicht van de gang van zaken, zodat het door het bestuur opgestelde doel kan worden behaald. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor een goede verdeling van de taken. Daarnaast dien je regelmatig te controleren of deze taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit vereist goede communicatie met de medebestuursleden, met de commissievoorzitters, de commissies en de leden. Wanneer er conflicten plaatsvinden binnen de vereniging is het aan de voorzitter om de deze op een gepaste wijze op te lossen. In beginsel houdt dit in dat de voorzitter een gesprek met de personen in kwestie aangaat, wanneer zij hier zelf niet uitkomen. Naast dat de voorzitter het overzicht dient te houden van de gang van zaken binnen de vereniging is hij tevens het aanspreekpunt voor het EHLC-bestuur. Dit houdt in dat de voorzitter dit bestuur op de hoogte houdt omtrent Astrea en daarnaast tijdens vergaderingen van het EHLC-bestuur Astrea vertegenwoordigt. Samen met de andere bestuursleden ben je ten slotte verantwoordelijk voor verschillende commissies.

Avalon Fanis – secretaris

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging en ben je tevens verantwoordelijk voor het contact met de leden. Dit betekent dat jij het ledenbestand, de aanwezigheidslijsten, de agenda en de mail in beheer hebt. Je zorgt ervoor dat elke commissie van zijn mailaccount gebruik kan maken en bestanden kan opslaan in de drive. Tevens ben je vaste notulist bij vergaderingen. Als secretaris heb je ook commissies onder jouw verantwoordelijkheid.

 

Lano Mohealden – penningmeester

De penningmeester zorgt ervoor dat het financiële beleid van de studievereniging op orde is. Dit betekent dat er een begroting moet worden gemaakt en bijgehouden, er verantwoording moet worden afgelegd aan de kascommissie en tijdens de ALV. Daarnaast is de penningmeester ook (deels) verantwoordelijk voor de betalingen en de inkomsten van de studievereniging. De penningmeester is verder ook de bestuursverantwoordelijke van enkele commissies.

Boudewijn Deckers – commissaris interne betrekkingen

Als commissaris intern ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de studievereniging als organisatie. Zo verzorg je de sollicitatieprocedures voor de verschillende commissies, bedenk je leuke introductieactiviteiten voor de nieuwe leden en houdt je, samen met de voorzitter, toezicht op alles wat er gebeurt binnen de vereniging. Ook ben je, net als de overige bestuursleden, nauw betrokken bij de commissies waarvan je bestuursverantwoordelijke bent.

Yun Xing Li – commissaris externe betrekkingen

De hoofdtaak voor de commissaris is het creëren van naamsbekendheid, en dan vooral bij bedrijven. Voordat bedrijven benaderd kunnen worden, is het van belang dat de basis klopt. Onder de basis vallen voornamelijk de Facebook-pagina, de website, de nieuwsbrief, de brochure en sponsorovereenkomsten. Als commissaris draag je dan ook, tezamen met de Marketingcommissie, zorg voor het onderhoud van deze onderdelen. Ook vallen enkele commissies onder jouw verantwoording.