Home2020-12-02T20:24:49+01:00

WELKOM BIJ ASTREA

De studievereniging van het Erasmus Honours Law College

GETALENTEERDE EN GEMOTIVEERDE STUDENTEN VINDEN ELKAAR BIJ ASTREA

Het Erasmus Honours Law College is een programma van de Erasmus School of Law en biedt gemotiveerde en getalenteerde rechtenstudenten de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen. Enkel studenten die uitzonderlijk gemotiveerd zijn en bovengemiddeld goed presteren kunnen deel uitmaken van het Erasmus Honours Law College.

VOOR WIE?

Studenten die deel uitmaken van het Honours College moeten onder andere bovengemiddeld goed presteren. Daarnaast dienen zij actief bij te dragen aan de inhoud van het honoursprogramma. Een sterke interesse in het recht en de maatschappij is noodzakelijk voor het succesvol afronden van het programma.

LID WORDEN?

Ieder collegejaar zal een select aantal studenten geselecteerd worden om deel te nemen aan het Honours College, waarmee zij tevens lid worden van de studievereniging Astrea. Meer te weten komen over onze vereniging? Bekijk de video hiernaast.

ONZE PARTNERS

HET BESTUUR

DONNA DE KORTE
DONNA DE KORTEVoorzitter
DANNY ZUMBRINK
DANNY ZUMBRINKCommissaris Extern
THOMAS VAN MOURIK
THOMAS VAN MOURIKPenningmeester
LISA MULLER
LISA MULLERSecretaris

TAAKVERDELING

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het bewaren van het overzicht van de gang van zaken, zodat het door het bestuur opgestelde doel kan worden behaald. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor een goede verdeling van de taken. Daarnaast dien je regelmatig te controleren of deze taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit vereist goede communicatie met de medebestuursleden, met de commissievoorzitters, de commissies en de leden. Wanneer er conflicten plaatsvinden binnen de vereniging is het aan de voorzitter om de deze op een gepaste wijze op te lossen. In beginsel houdt dit in dat de voorzitter een gesprek met de personen in kwestie aangaat, wanneer zij hier zelf niet uitkomen. Naast dat de voorzitter het overzicht dient te houden van de gang van zaken binnen de vereniging is hij tevens het aanspreekpunt voor het EHLC-bestuur. Dit houdt in dat de voorzitter dit bestuur op de hoogte houdt omtrent Astrea en daarnaast tijdens vergaderingen van het EHLC-bestuur Astrea vertegenwoordigt. Samen met de andere bestuursleden ben je ten slotte verantwoordelijk voor verschillende commissies.

De hoofdtaak voor de commissaris is het creëren van naamsbekendheid, en dan vooral bij bedrijven. Voordat bedrijven benaderd kunnen worden, is het van belang dat de basis klopt. Onder de basis vallen voornamelijk de Facebook-pagina, de website, de nieuwsbrief, de brochure en sponsorovereenkomsten. Als commissaris draag je dan ook, tezamen met de Marketingcommissie, zorg voor het onderhoud van deze onderdelen. Ook vallen enkele commissies onder jouw verantwoording.

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging en ben je tevens verantwoordelijk voor het contact met de leden. Dit betekent dat jij het ledenbestand, de aanwezigheidslijsten, de agenda en de mail in beheer hebt. Je zorgt ervoor dat elke commissie van zijn mailaccount gebruik kan maken en bestanden kan opslaan in de drive. Tevens ben je vaste notulist bij vergaderingen. Als secretaris heb je ook commissies onder jouw verantwoordelijkheid.

De penningmeester zorgt ervoor dat het financiële beleid van de studievereniging op orde is. Dit betekent dat er een begroting moet worden gemaakt en bijgehouden, er verantwoording moet worden afgelegd aan de kascommissie en tijdens de ALV. Daarnaast is de penningmeester ook (deels) verantwoordelijk voor de betalingen en de inkomsten van de studievereniging. De penningmeester is verder ook de bestuursverantwoordelijke van enkele commissies.

EEN HECHTE GROEP

Jaarlijks worden er ongeveer 20 studenten geselecteerd om deel te nemen aan het Honours College. Deze studenten worden gekenmerkt door hun sterke motivatie om tijdens de studie te excelleren en de wil zich breder te ontwikkelen. Honoursstudenten zitten standaard bij elkaar in de onderwijsgroepen en treffen elkaar tijdens modules, blokactiviteiten en sociaal gerichte activiteiten.

HAAL MEER UIT JE STUDIE

Als je het maximale uit je rechtenstudie wilt halen, dan ben je bij het Honours College aan het juiste adres. Studenten die deelnemen aan het Honours College zullen hun kennis van het recht verder uitbreiden, maar daarnaast ook kennis maken met de praktijk.

ONTWIKKEL JEZELF

Een goede jurist kan meer dan enkel het recht doorgronden. Daarom ontwikkelen studenten die deelnemen aan het Honours College niet alleen hun juridische vaardigheden, maar ontwikkelen ze zichzelf ook op een breder vlak. Tijdens een collegejaar dient een Honours-student deel te nemen aan ten minste vier modules, wat zorgt voor een bredere ontwikkeling.

0
Deelnemers tot nu toe
0
Met succes afgerond
0
Partners

Het laatste nieuws

Lees hieronder de laatste blogposts van Astrea

802, 2020

Driepartijenverrekening: een mythe of mogelijk?

Driepartijenverrekening: een mythe of mogelijk?  Laatst heb ik mij moeten buigen over de vraag of driepartijenverrekening mogelijk is. Vaak is jurisprudentie- en bronnenonderzoek orde van de dag bij onderwerpen die alleen maar vragen oproepen. Het duurde niet lang voordat ik erachter kwam dat er niet veel wetenschappelijke artikelen [...]

712, 2019

De sociale advocatuur krijgt 36 miljoen euro erbij, maar is dit wel zo eerlijk?

Laatst heeft minister Dekker, de minister van rechtsbescherming, bekend gemaakt dat er meer geld bij zal komen voor de sociale advocatuur. Een schrale 36 miljoen euro in 2020 en 2021. Het belangrijkste gebied dat voor het merendeel uit de sociale advocatuur bestaat is het strafrecht. Dit zijn advocaten [...]

1511, 2019

Zafar in Singapore

Hallo allemaal, Mijn naam is Zafar Shaikhli, ik ben B3 student en lid van het EHLC en ik bevind me momenteel in Singapore, waar ik studeer aan de National University of Singapore (NUS)! Vele factoren hebben meegespeeld in mijn besluit om voor Singapore te kiezen. Ik wist al [...]

Ga jij rechten studeren aan de Erasmus Universiteit? Solliciteer dan naar een plek binnen het EHLC!