WELKOM BIJ ASTREA

De studievereniging van het Erasmus Honours Law College

GETALENTEERDE EN GEMOTIVEERDE STUDENTEN VINDEN ELKAAR BIJ ASTREA

Het Erasmus Honours Law College is een programma van de Erasmus School of Law en biedt gemotiveerde en getalenteerde rechtenstudenten de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen. Enkel studenten die uitzonderlijk gemotiveerd zijn en bovengemiddeld goed presteren kunnen deel uitmaken van het Erasmus Honours Law College.

VOOR WIE?

Studenten die deel uitmaken van het Honours College moeten onder andere bovengemiddeld goed presteren. Daarnaast dienen zij actief bij te dragen aan de inhoud van het honoursprogramma. Een sterke interesse in het recht en de maatschappij is noodzakelijk voor het succesvol afronden van het programma.

LID WORDEN?

In het collegejaar 2017-2018 zal een select aantal studenten geselecteerd worden om deel te nemen aan het Honours College, waarmee zij tevens lid worden van de studievereniging Astrea. Meer te weten komen over onze vereniging? Bekijk de video hieronder.

EEN HECHTE GROEP

Jaarlijks worden er ongeveer 20 studenten geselecteerd om deel te nemen aan het Honours College. Deze studenten worden gekenmerkt door hun sterke motivatie om tijdens de studie te excelleren en de wil zich breder te ontwikkelen. Honoursstudenten zitten standaard bij elkaar in de onderwijsgroepen en treffen elkaar tijdens modules, blokactiviteiten en sociaal gerichte activiteiten.

MEER INFORMATIE

HAAL MEER UIT JE STUDIE

Als je het maximale uit je rechtenstudie wilt halen, dan ben je bij het Honours College aan het juiste adres. Studenten die deelnemen aan het Honours College zullen hun kennis van het recht verder uitbreiden, maar daarnaast ook kennis maken met de praktijk.

 

MEER INFORMATIE

ONTWIKKEL JEZELF

Een goede jurist kan meer dan enkel het recht doorgronden. Daarom ontwikkelen studenten die deelnemen aan het Honours College niet alleen hun juridische vaardigheden, maar ontwikkelen ze zichzelf ook op een breder vlak. Tijdens een collegejaar dient een Honours-student deel te nemen aan ten minste vier modules, wat zorgt voor een bredere ontwikkeling.

MEER INFORMATIE

Sponsoren

BLOG

 •  

  Module: Advocatuur in de Straf- en Transactiepraktijk

  5 december 2018 Astrea

  Afgelopen maand konden de tweede- en derdejaarsstudenten van het EHLC tijdens een module twee keer kennismaken met de straf- en transactieadvocatuur. Advocaten Rick Janse, van Le Cocq Jongsma Blok Advocaten, en Ruben Kamerling, van Loyens & Loeff, kwamen langs om hen alles te vertellen over de dagelijkse praktijk van de advocatuur, maar ook hoe het leven als advocaat is en de, soms toch wat hobbelige, weg ernaar toe.

 •  

  Honours op Exhange III: Rozemarijn in het verre Canada

  27 maart 2018 Bestuur Astrea

  Rozemarijn Verhaeren is een derdejaars honoursstudente aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar tot voor kort was ze nog te vinden in het verre Canada. Ze deelt met ons haar ervaring.

 •  

  Honours op Exchange II: Bradley en zijn trip naar ‘down under’

  19 februari 2018 Bestuur Astrea

  Bradley vertelt hoe hij Nederland zeven maanden lang inruilde voor een land dat ooit Nieuw-Holland genoemd werd; Australië!

Bestuur Astrea

Het bestuur van Astrea bestaat uit: Wesley Looijs (Voorzitter), Julianne Peusken (Secretaris), Danisha Karansing (Penningmeester) en Peter Helwig (Commissaris Interne en Externe Betrekkingen).

IMG_9281
IMG_9227
IMG_9269
IMG_9246

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Voorzitter

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het bewaren van het overzicht van de gang van zaken, zodat het door het bestuur opgestelde doel kan worden behaald. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor een goede verdeling van de taken. Daarnaast dien je regelmatig te controleren of deze taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit vereist goede communicatie met de medebestuursleden, met de commissievoorzitters, de commissies en de leden. Wanneer er conflicten plaatsvinden binnen de vereniging is het aan de voorzitter om de deze op een gepaste wijze op te lossen. In beginsel houdt dit in dat de voorzitter een gesprek met de personen in kwestie aangaat, wanneer zij hier zelf niet uitkomen. Naast dat de voorzitter het overzicht dient te houden van de gang van zaken binnen de vereniging is hij tevens het aanspreekpunt voor het EHLC-bestuur. Dit houdt in dat de voorzitter dit bestuur op de hoogte houdt omtrent Astrea en daarnaast tijdens vergaderingen van het EHLC-bestuur Astrea vertegenwoordigt. Samen met de secretaris ben je ten slotte verantwoordelijk voor verschillende commissies.

Secretaris

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging en ben je tevens verantwoordelijk voor het contact met de leden. Dit betekent dat jij het ledenbestand, de aanwezigheidslijsten, de agenda, de Dropbox en de mail in beheer hebt. Je zorgt ervoor dat elke commissie van zijn mailaccount gebruik kan maken en bestanden kan opslaan in Dropbox. Tevens ben je vaste notulist bij vergaderingen. Als secretaris heb je ook commissies aan je gekoppeld; de Module-, Blokactiviteiten- en Sociale commissie. Deze commissies zijn immers afhankelijk van jouw administratie, met name ten aanzien van de jaarkalender, omdat de data van activiteiten zo goed mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd.

Penningmeester

De penningmeester zorgt ervoor dat het financiële beleid van de studievereniging op orde is. Dit betekent dat er een begroting moet worden gemaakt en bijgehouden, er verantwoording moet worden afgelegd aan de kascommissie en tijdens de ALV. Daarnaast is de penningmeester ook (deels) verantwoordelijk voor de betalingen en de inkomsten van de studievereniging. De penningmeester is verder de bestuursverantwoordelijke van de Symposiumcommissie.

Commissaris Interne en Externe Betrekkingen

De hoofdtaak voor de commissaris is het creëren van naamsbekendheid, en dan vooral bij bedrijven. Voordat bedrijven benaderd kunnen worden, is het van belang dat de basis klopt. Onder de basis vallen voornamelijk de Facebook-pagina, de website, de nieuwsbrief, de brochure en sponsorovereenkomsten. Als commissaris draag je dan ook, tezamen met de Marketingcommissie, zorg voor het onderhoud van deze onderdelen. De Almanakcommissie valt ook onder jouw verantwoording.